Wij geven
u graag meer

Onze klanten en onze waarde

Als eigenaar of assetmanager van een commerciële vastgoedportefeuille kunt u bij ons terecht. Natuurlijk denken wij ook graag mee in andere vastgoed-segmenten, maar wij hebben een duidelijke focus op bedrijfsonroerendgoed. Daar ligt onze kennis en kunde, sluit onze cultuur en mentaliteit het beste aan en kunnen wij met onze ‘plus’ propositie de meeste waarde genereren op het gebied van commercieel, technisch en financieel vastgoed management. Daarnaast zijn wij hiermee ook als werkgever aantrekkelijk voor vastgoed specialisten en talenten.

Commercieel vastgoed management

Onze dienstverlening op het gebied van commercieel vastgoed is omvangrijk. Centraal daarbij staat altijd ons doel om te kijken naar commerciële kansen voor een vastgoed object. Wat past bijvoorbeeld het beste bij de omgeving en de functie van het vastgoed? Omdat wij veel ervaring hebben met multi-tenant locaties, hebben wij ook een goed (in)zicht wat optimaal past bij een vastgoed object. Daarnaast helpen wij natuurlijk met het bepalen van de huurprijs en gaan we actief voor u aan de slag met het zoeken van de juiste huurder(s). Onder andere middels ons uitgebreide netwerk en met passende online platforms. Wij screenen potentiële huurders, organiseren bezichtigingen en voeren contractonderhandeling. Zorgen ook voor de incheck, onderhouden contacten met de huurders en houden toezicht op het naleven van de contractuele overeenkomsten.

Technisch vastgoed management

Structureel onderhoud, systematische controle en scherpte op de onderhoudsverplichtingen van de (ver)huurder zijn belangrijke aspecten voor waardevol vastgoedbeheer. Onroerend goed dat nauwkeurig gecontroleerd en onderhouden wordt, blijft aantrekkelijk voor (ver)huurders. Ons technisch vastgoed management omvat het hele spectrum van 24/7 bereikbaar zijn voor calamiteiten tot het planmatig inregelen van groot onderhoud en waarborgen dat het vastgoed altijd aan de laatste wet- en regelgeving voldoet. Ons advies voor optimaal technisch vastgoed management leggen wij vast in een meerjarenplanning. Dit geeft u een goed beeld van het toekomstig onderhoud dat nodig is en de kosten welke kunnen worden verwacht. Als een object technisch ‘in control’ is, dan zijn wij pas tevreden.

Financieel vastgoed management

CRMD kan het volledige financiële en administratieve beheer voor u uit handen nemen en zorgen dat het perfect past binnen uw eigen organisatie. U heeft altijd online en overal inzage in uw vastgoedportefeuille, waarmee u beter kunt sturen op rendement en budget. Wij verzorgen verder diverse administratieve handelingen, compleet met facturering van huur, verwerking van betalingen, huurincasso en betaaloverzichten. Wij verwerken huuropzeggingen, doen inspecties, zorgen voor de verhuurdersverklaringen en de huurovereenkomsten. Maar ook praktische zaken als het aan- of afmelden bij energiemaatschappijen, internetproviders en/of andere instanties wordt voor u verzorgd. Volledig ontzorgen is het doel.

Is goed beheer voor u voldoende?

De ‘plus’ van CRMD

Icons_Markt focus
Markt focus
Icons_Personlijke service
PERSOONLIJKE FOCUS
Icons_Inspiterende visie
INSPIRERENDE VISIE
Icons_Innovatieve diensten
INNOVATIEVE DIENSTEN
Icons_Ervaren medewerkers
ERVAREN MEDEWERKERS

Eens koffie of thee doen?

Wij zijn ervan overtuigd dat er altijd een plus te behalen valt in uw portefeuille, groot of klein. Zou u willen weten waar en op wat voor manier wij meer waarde u kunnen realiseren? Schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Dan zorgen wij voor een goede kop koffie of thee en praten wij graag verder.